Jurong Rongguang craft co., ltd.
Product List
Contact Us
  • Tel: 086-511-87652770
  • Fax: 086-511-87652779
  • Contact: Jinwen Liang
  • Mob: 13218410886
  • Mail: 18367827226@163.com
  • Url: www.cnbandana.com
  • Add: Xingxiang Town Jurong City Jiangsu Province (Mishi bridge on the west side)
CONTACTPosition : HOME > CONTACT
Jurong Rongguang craft co., Ltd.

Tel: 086-511-87652770
Fax: 086-511-87652779
Contact: Jinwen Liang 13218410886
E-mail: 18367827226@163.com
Url: www.cnbandana.com
Add: Xingxiang Town Jurong City Jiangsu Province
         (Mishi bridge on the west side)